ผู้เชี่ยวชาญนั่งร้าน

ประสบการณ์การผลิต 10 ปี

เครื่องเป่าและฉีดขึ้นรูป PE&PP